Tarot

Ortaçağın sonlarına doğru ortaya çıkmış bir oyun kartı destesi.Zamanla fal amaçlı olarak kullanılmaya başlanmış ve günümüze kadar güncelliğini korumuştur. Klasik iskambil kağıdı destesinin atası sayılmaktadır.

Tarot kartlarına ilişkin ilk örnekler ortaçağ’ın ortalarına doğru,Haçlı seferlerinden hemen sonrasına rastlamaktadır.Bu yüzden Tarot’un kökeni olarak genellikle Doğu Hristiyan dünyası gösterilir. Bu kısmen doğru olsada,Tarot’un ancak küçük bir kısmı,yani Arkana Majör adlı ilk 22 kartlık seri için geçerlidir.Bugünkü İskambil in karşılığı olan Arkana Minör ise köken bakımından İtalyan halkına dayanmaktadır ve 22 kartlık seriye sonradan ilave edilmiştir.

Tarot kartları iki bölümden oluşur. Biri Arcana Majör denilen Büyük Sırlar , diğeri ise Küçük Sırlar bölümü denen Arcana Minör’dür.

Arkana Majör 22 karttan oluşur. Hayatin gizemli, mistik ve derin yönlerini anlatır.

‘0’ numaralı kartla ile başlayan Arkana Majör hayat yolculuğuna başlayan bir kişiyi simgeler. Ve ilk karttan son karta doğru gidildikçe, artan sayılarla birlikte evrensel bilince ulaşmanın evreleri görülür.Ve son kart artık olgunlaşıp bilinçlenmiş ruhu gösterir.

Arkana Minör hayatimizin her gün yaşanan, gündelik bölümlerini içerir. 4 adet takımdan oluşmuştur. değnek, kupa, kılıç ve tılsım takımlarından her biri gündelik yasamın bir yönünü simgeler.

Değnekler arzularımız ve mücadelelerimizi, kupalar duyguları ve ilişkilerimizi, kılıçlar düşünce ve atılımcılığımızı, tılsımlar ise parayı ve maddi yönümüzü simgeler. Bu takımlar ayrıca astrolojideki elementlerle ve burçlarla da ilgilidir.

Tarot oldukça çeşitli olduğu için (Klasik Tarot, Aşıklar Tarot’u, İtalyan Tarot’u, Rönesans Tarot’u …vs.) kartlar ve açılımlar farklılık gösterir. Tarot kartlarınızı seçerken değişik şekilde resimlendirilmiş bir çok desteyle karsılaşabilirsiniz. Bunlardan beğendiğinizi seçip alabilirsiniz. Kartların biri tarafından hediye edilmesi daha iyi sayılsa da siz de alabilirsiniz.