Astroloji

Göksel cisimlerin insan karakteri ve Kaderi üzerine olan etkilerinin neler olduğunun araştırılmasına ve Astroloji_nediranlatılmasına denir. Yunanca yıldız anlamına gelen ‘astro’ ve bilgi anlamına gelen ‘logos’ kelimelerinden türemiştir. Nasılki Feng Shui Dünyasal Cisimlerin ve tasarımların insan yaşamı üzerine ve yaşamına olan etkilerini inceliyor ve yorumluyorsa, Astrolojide Göksel cisimlerin insan karakterini oluşturan ve hayatlarına yön veren etkilerini araştırır ve bundan haberdar eder. Astroloji Fal sanatı ya da ilmi olmamıştır.

Falcılık aynı zamanda Büyücülüğe girerki, bu asla astrolojiyle alakalı değildir. Metoroloji yarın size havaların nasıl olucağını söyler, sizde buna göre önleminizi alırsınız. Aynı şekilde Astrolojide size gelecekte ne gibi etkiler içerisinde kendinizi hissedebileceğinizden sizi haberdar eder. 

Buna astrolojide Transit Etkiler denmektedir. Transit geçiş anlamına gelir yani, Gezegenlerin dönüşlerinin sizin yaşamınıza olan etkileri. Bu etkiler, gezegenlerin sizin Yıldız Haritanızla nasıl iletişim içine geçtiğiyle alakalıdır. Buna Astrolojide Açılar denmektedir.

Astroloji geleceğin ne getireceğini söylemez ya da geleceğin ne olucağını söylemez, Astroloji size gelecekte ne gibi etkiler içerisinde olucağınızdan sizi haberdar eder. Eğer Uranüs Transiti (geçişi) yaşıyorsanız, size bunu ne zaman yaşayacağınızı ve bunun sizin yaşamınıza ne gibi etkileri olucağından sizi haberdar eder.

Astrolojiye göre insan karakteri, çocuk doğduğu anda ilk nefesini aldığı anda oluşur. O anda Gökyüzü konumu ne gösteriyorsa çocuğun kaderi ve karakteri ona göre şekillenir.

Kader kavramı astrolojide şu şekilde değerlendirilir. İnsanın bir Karakter yapısı vardır. Birde buna etki eden, Göksel tesirler ( Yıldız Haritası ), Yersel tesirler ( Feng Shui ), Aile, Doğduğu Ülke, Doğduğu Şehir ya da Köy’ ün karakter oluşumunda etkisi çoktur. Bütün bu bileşenler Yıldız Haritası’ nın yorumlanmasında çok önemli bir yer teşkil eder. Yıldız Haritası bütün bu bileşenlerin çerçevesinde yourumlanmasını gerektirir. Dolayısıyla Astrolog’un bu bileşenleri analiz edebilmesi için, o kişiyle birebir irtibat kurması gerekirki! Yıldız Haritası’ nı doğru youmlayabilsin.

Astroloji insan karakterine ve yaşamına tek tesir eden tek etki değildir. Astroloji DNA’larımızdan gelen, Anne, Baba, doğdukları Ülke ve onların yaşam biçimlerinin hepsinin insan yaşamı ve karakterine olan etkilerini kabul eder. Yıldız Haritasında, görünen potansiyel etkiler, kişinin doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, bulunduğu ortam ve konumlarla çok yakından ilişkilidir.

Eskiden Astrologlar Efemeris (Ephemeris) (Gök Günlüğü ya da Yıldız Günlüğü) adı verilen ve Gökyüzü konumunun Gün, Ay Ve Yıl olarak gösteren bir kitap ve Ev Tablolarını gösteren (table of houses) kullanarak Yıldız Haritası grafiğini çıkartırlardı. Günümüzde ise artık teknolojinin nimetlerinden yararlanılıyor. Bilgisayarlar her tür veriyi anında hazır hale getiriyor.